Jako psycholog zorientowany poznawczo-behawioralnie oraz systemowo proponuję Państwu model terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zrozumieniu i rozwiązaniu problemu.

Zapewne zastanawiacie się Państwo jak przebiega proces terapeutyczny? Oto krótki jego zarys:

Pierwsza sesja stanowi konsultację psychologiczną i nie zobowiązuje ona Państwa do kontynuacji terapii. W jej trakcie przyglądamy się Państwa sytuacji i trudnościom. Macie Państwo zarazem okazję zapoznać się z metodą mojej pracy.

Trudności, z którymi się Państwo borykacie jako moi pacjenci analizujemy podczas kolejnych spotkań, uściślając na czym one polegają, co je podtrzymuje i jakie jest ich źródło. Są to sesje, które umożliwiają zgłębienie problemu, a także nazwanie i zrozumienie jego przyczyn.

Następnie koncentrujemy się na wyznaczeniu planu interwencji, którego wdrożenie ma pomóc Państwu w przezwyciężeniu problemów. Ponieważ psychoterapia w moim ujęciu polega na zaangażowaniu zarówno terapeuty jak i pacjentów, zakładam, że Państwo oczekujecie ode mnie wiedzy oraz umiejętności przeciwdziałania problemowi, zaś ja mogę oczekiwać od Państwa systematycznej pracy dla osiągnięcia wspólnego celu.

W ostatnim etapie terapii koncentrujemy się na utrwaleniu zmiany tak, aby efekt terapii miał jak największe przełożenie na Państwa teraźniejszą i przyszłą sytuację – abyście po prostu mogli lepiej żyć.

Zazwyczaj psychoterapia według modelu krótkoterminowego trwa kilkanaście sesji.

Celem terapii, a zarazem moim zadaniem jest dostarczyć Państwu metod poprawy jakości życia. Chcę, abyście po zakończeniu terapii potrafili w przyszłości samodzielnie radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami.

To jest właśnie moja rola, moja misja.

O MNIE

Jestem psychologiem, filologiem (oba kierunki studiów ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim), dyplomowanym Trenerem Biznesu i praktykiem NLP (certyfikat The NLP Connection and The Society of NLP). Dbam o ciągły rozwój swojego warsztatu poprzez udział w organizacji i realizacji licznych projektów szkoleniowych. Prowadząc warsztaty na terenie całego kraju z zakresu tzw. kompetencji „miękkich” i rozwoju osobistego, współpracuję z firmą szkoleniową Laboratorium Nowych Perspektyw. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach o rozmaitej tematyce (aktualnie w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie).

Jako psychoterapeuta dbam o Państwa komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję. Stosuję się do zasad zawartych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

thumb