Psychoterapię indywidualną opieram na nurcie poznawczo-behawioralnym terapii, której głównym założeniem jest koncentracja na teraźniejszym problemie i możliwościach jego rozwiązania. Terapia tego typu zakłada, że pacjent posiada ukryte zasoby, których wydobycie z pomocą terapeuty ma znaczący wpływ na pokonanie trudności, z jakimi się pacjent boryka. Psychoterapeuci o orientacji poznawczo-behawioralnej koncentrują się na analizie tego sposobu myślenia i działania, który sprawia, że komfort życia pacjentów ulega pogorszeniu. Na tej podstawie pracują nad redukcją destrukcyjnego działania owych myśli i zachowań oraz nad ukształtowaniem takich przekonań i sposobów działania, które umożliwiają pokonanie impasu i uzyskanie wyższego poziomu satysfakcji z życia. Pacjenci uczą się przy okazji samemu rozwiązywać trudności – otrzymują narzędzia do poznawania siebie, które mogą wykorzystać w razie potrzeby w przyszłości.

W przypadku psychoterapii par i małżeństw korzystam z dorobku terapii systemowej, która rozwinęła narzędzia oraz wiedzę pomocną w niwelowaniu trudności w relacjach między partnerami. Psychoterapia tego rodzaju polega na spotkaniach z obojgiem partnerów, co daje szansę wspólnej analizy przyczyn problemów oraz wdrożenie sposobów zmiany zachowań i postaw utrudniających porozumienie. Sesje terapeutyczne są także okazją do przećwiczenia nowych, bardziej funkcjonalnych reakcji na sytuacje powodujące konflikty.

 

thumb